References References Contact Details Contact Details Steps to Success Steps to Success About Us About Us Gallery Gallery Home Home
Roux Plaveimeesters
Ons werk is ons waarborg. Vanaf 1997 JACO ROUX 079 496 8533 STILBAAI EN MOSSELBAAI
Please contact me for our CREDIT APPLICATION form. 
About Us / Oor Ons WE STRIVE TO MEET THE FOLLOWING VALUES: 1. Integrity and excellence. 2. Self respect: we do not shy away from our responsibilities.  3. High ethical standards and continuous testing of quality. OUR GUARANTEE : Roux Plaveimeesters guarantees all our work for 20 years if work was done according to our specifications.  THE GUARANTEE EXCLUDES THE FOLLOWING  1. Damages caused by vehicles heavier than 3 tons. 2. Damages caused by natural disasters. 3. The sinking of paving etc when external companies have dug holes or trenches and have not   compacted sufficiently.  4. Do not drive on the paving for 5 days after the work has been completed. MAINTENANCE : 1. Keep the paving clean, any weeds must be controlled with weed killer. 2. Treat with ant poison if they appear.                                                                         “Ons werk is ons waarborg”
                                                                                                                     ONS STREEF NA DIE VOLGENDE WAARDES: 1. Integriteit en uitnemendheid. 2. Selfrespek : daarom skram ons nie weg van ons verantwoordelikheid en aanspreeklikheid nie. 3. Hoë etiese bedryfstandaarde en die voortdurende toetsing van kwaliteit. ONS WAARBORG : Roux Plaveimeesters waarborg alle vakmanskap vir 20 jaar-indien daar volgens ons spesifikasiesgewerk is. DIE WAARBORG SLUIT DIE VOLGENDE UIT : 1. Skade veroorsaak deur voertuie swaarder as 3 ton. 2. Skade veroorsaak deur natuurrampe. 3. Die sak van plaveisel waar buite-instansies slote of gate gegrawe het en dit nie voldoende gekompakteer het nie. 4.  Moenie op die plaveisel ry binne 5 dae na die voltooiing van die werk nie. ONDERHOUD : 1. Hou die plaveisel skoon. Oppervlak onkruid moet beheer word deur onkruiddoder. 2. Behandel met miergif as miere hulle verskyning maak.                                                                                                                                                                                                                                                          “Ons werk is ons waarborg”