References References Contact Details Contact Details Steps to Success Steps to Success About Us About Us Gallery Gallery Home Home
Roux Plaveimeesters
Ons werk is ons waarborg. Vanaf 1997  JACO ROUX  079 496 8533 STILBAAI EN MOSSELBAAI
Please contact me for our CREDIT APPLICATION form.
Gallery Dit is hoe plaveisel lyk na n paar jaar as die basis nie ordentlik gedoen is nie. This is the result if the brick base is not done correctly.
Stappe wat geneem word vir ‘n goeie basis onder die plaveisel.  Steps that are taken for a good base. 1.  Uitgrawe                      2.  Gelyk maak                     3.  Kompaksie 1.  Excavation                   2.  Leveling                          3.  Compaction
Gooi grys laag van +/- 175mm. A layer of gravel +/- 175mm is added.
Kompakteer weer met roller Compact again.
Klaar geplavei. Finished product.
Industrial / Industirele
Grondwerk by Engen Garage, Albertinia. Ground work at Engen Garage, Albertinia.
Word dan gekompakteer.  The soil is compacted.
Gooi gruislaag Lay gravel
Gelykmaak van sand en die pak van stene. Levelling and the packing of bricks.
Produk wat suksesvol voltooi is. Product successfully completed.
en kompakteer and compact
At Roux Plaveimeesters we also build retaining walls to your specifications. Ons gebruik keerwal blokke om mure te bou
Photos 1 -5 show the initial clearing and preparation.
Photos 6 and 9 show the finished product.
.
that we offer.
Please contact me for our CREDIT APPLICATION form.