References References Contact Details Contact Details Steps to Success Steps to Success About Us About Us Gallery Gallery Home Home
Roux Plaveimeesters
Ons werk is ons waarborg. Vanaf 1997  JACO ROUX  079 496 8533 STILBAAI EN MOSSELBAAI
Please contact me for our CREDIT APPLICATION form. 
Steps To Success / Stappe Tot Sukses
                                                                                                                                                        ROUX PLAVEIMEESTERS OFFERS A 20 YEAR GUARANTEE ON THEIR WORK IN THE FOLLOWING WAYS: 1) PREPARATION OF THE BASE:  (THE ABSOLUTE ESSENTIAL FOR A SUCCESSFUL PAVING)  A) Draining:  The prepared area must have an incline of at least 1:50 gradient so that the water can flow to a point.  Paving must be a minimum of 75mm below the floor level of the house. Plastic is placed on open foundations. B) Type of ground : It must be determined if the soil is natural or maintained, to carry the paving. All the upper soil must be removed.  Ground must be dry and well compacted. C) Base Layer : This is the foundation for the paving.  The base consists of G7 or G5 which can be stabilised with cement. The base layers thickness may differ between 50mm and 175mm depending on the type of ground and/or if it is a foot path or driveway.  Paving on a foot path does not need a base layer, it simply needs to be compacted. D) Sand layer:  This is the layer that the paving is laid on.  The layer may also be strengthened using a cement mixture. 2) LAYING OF PAVING 3) CUTTING PAVING 4) ROLLER LAYER 5) BRUSHING OF SAND AND CEMENT 6) PAVING IS COMPACTED AND WASHED                                                                                                                                                               “Ons werk is ons waarborg”
ROUX PLAVEIMEESTERS GEE 20 JAAR WAARBORG OP HUL VAKMANSKAP DEUR DIE VOLGENDE STAPPE TE VOLG: 1) VOORBEREIDING VAN DIE BASIS : (DIE ABSOLUTE ESSENSIE VIR SUKSESVOLLE PLAVEISEL) A) Dreinering: Die voorbereide grondoppervlak moet ten minste ʼn val van1:50 he sodat die water na ʼn dreineringspunt kan vloei. plaveistene moet 'n minimum van 75mm onder die vloeroppervlak van die huis wees. Plastiek word teen oop fondasies geplaas. B) Tipe Grond : m.a.w. die grond, natuurlik of bebou, wat die drakrag van diePlaveisel ondersteen. Alle bogrond moet verwyder word. Grond moet droog en goed gekompakteer wees. C) Basis Laag : m.a.w. die fondasie vir die Plaveisel. Die Basis Laag bestaan uit G7 of G5 Gruis wat gestabiliseer kan word met sement. Die Basis Laag se dikte kan verskil tussen 50mm en 175mm afhangende van die tipe grond en/of dit n voetpad of n oprit is. Plaveistene op ʼn voetpad het nie ʼn basis-laag nodig nie. Dit kan net goed gekompakteer word. D) Sand-laag : m.a.w. die laag waarop die stene gele word. Die laag kan ook versterk word deur ʼn sement mengsel. 2) LE VAN STENE 3) SNY VAN STENE 4) ROLLAAG 5) INVEE VAN SAND EN SEMENT MENGSEL 6) PLAVEISEL WORD GEKOMPAKTEER EN GEWAS “Ons werk is ons waarborg”